Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove

Prihlasovanie detí na 1. sv.prijímanie

Prihlasovanie detí na prijatie sviatostí - eucharistie a zmierenia v školskom roku 2020 / 2021 už prebieha. Prosíme rodičov, aby si stiahli prihlášku z inetrnetu (nižšie pod obrázkom) vytlačili ju, ...

Prihlasovanie detí na 1. sv.prijímanie [ formát: JPG veľkosť: 67,03KB ]

vložené: 28.09.2020 , + 2 prílohy v ozname

Kurz Samuel v Prešove

Kurz Samuel UPeCe v Prešove aj tento rok otvára v spolupráci s Centrom Márie WARDOVEJ a rehoľou Božieho slova (verbisti) v priestoroch UPeCe ročný kurz duchovného doprevádzania. ...

Kurz Samuel v Prešove [ formát: JPG veľkosť: 141,71KB ]

vložené: 21.09.2020 , + 2 prílohy v ozname

Evanjelizačná škola sv. Ondreja pre mladých

Poslaním Evanjelizačnej školy sv. Ondreja je formovať mladých evanjelizátorov, aby vedeli slovom a životom svedčiť o spáse v Ježišovi Kristovi. Prihlasovanie do 30.9.2020. Viac na plagáte a letáku nižšie pod ...

Evanjelizačná škola sv. Ondreja pre mladých [ formát: JPG veľkosť: 123,86KB ]

vložené: 21.09.2020 , + 3 prílohy v ozname

Víkendová oáza pre bezdetné páry

Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú ...

Víkendová oáza pre bezdetné páry [ formát: JPG veľkosť: 112,60KB ]

vložené: 16.09.2020 , + 3 prílohy v ozname

Spytovanie svedomia pre deti - 1. sv. spoveď

V sobotu pred slávnosťou 1. sv. prijímania deti prvykrát prijmú sviatosť zmierenia - sv. spoveď. Pomôcka - spytovanie svedomia pre deti je na stiahnutie pod obrázkom. Zároveň je pod otázkami ...

Spytovanie svedomia pre deti - 1. sv. spoveď [ formát: JPG veľkosť: 76,87KB ]

vložené: 09.09.2020 , + 2 prílohy v ozname

Prihláška na birmovku

Záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania si môžu stiahnuť PRIHLÁŠKU - dole pod obrázkom (PDF). Čitateľne ju vyplnia a čím skôr odovzdajú v kancelárii (úradné hodiny) alebo sakristii kostola po sv. ...

Prihláška na birmovku [ formát: JPG veľkosť: 78,60KB ]

vložené: 31.08.2020 , + 2 prílohy v ozname

Ďalšie prílohy k oznamu: