20. výročie UPeCe
28. november 2022
Taizé Prešov 29.11.2022
28. november 2022
Púť do Libanonu 20.3.2023
05. november 2022
Biblické stretká v UPeCe
14. október 2022
Kurz Samuel
02. október 2022