Hlaholika


Podivuhodný príbeh

 

Kde bolo tam bolo, začal sa v ďalekej minulosti odohrávať podivuhodný príbeh. Príbeh o múdrom kráľovi a geniálnom svätcovi. Príbeh o Božom zasľúbení a vyvolení o boji dobra so zlom. Príbeh v ktorom Boh mocne zasahoval a ukázal zmýšľanie a skutky dobrých a zlých. Príbeh, ktorý pokračuje dlhé stáročia a čaká na svoje naplnenie.

Ako vznikla Hlaholika?

 

Odišiel teda Filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi. A skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov, a vtedy zložil písmená a začal písať text evanjelia:  „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo … Zaradoval sa cisár a spoločne so svojimi radcami velebil Boha.“ (Život Konštantína, kapitola XIV  

Čo je Hlaholika?

 

Hlaholika alebo „slovenské písmená“  je písmo. Písmo určené na posvätný účel a určené pre nás Slovenov.

Čo tomu predchádzalo?

Pripútajme sa. Začíname dobrodružnú výpravu do minulosti. Letíme v čase. Práve sa potopil Titanic. Štúr sa nechce oženiť. Jánošíka nám zavesili na hák. Cestujeme ďalej. Krik na Ponikách ( šarapatia tam práve Turci ). Kolumbus zablúdil. Česi upaľujú Husa. Pútnici do Jeruzalema si obliekajú križiacku výzbroj. Korunujú Štefana. Vtrhli k nám Maďari. Ponárame sa ešte o 50 rokov hlbšie do  minulosti a zastavujeme sa v roku 860. Rozhliadame sa.

 

Knieža Rastislav

Okolo roku 850 sa Rastislav pokúsil zbaviť Ľudovítovho vplyvu a otvorene začal podporovať jeho nepriateľov. Roku 855 Rastislav porazil v bitke pri Devíne vojská kráľa Ľudovíta Nemca a získal nezávislosť. 

Z Rastislava sa stal nezávislý slovenský kráľ.

 

Konštantín Filozof

Konštantín vo svojej dobe patril k najväčším vzdelancom Byzancie i Ríma. Mimoriadny zjav jeho osobnosti bol ocenený i v Ríme prívlastkami: „skutočne podivný filozof, najučenejší muž, učiteľ apoštolského života“.V jeho širokej apoštolskej činnosti sa svet vysokej gréckej vzdelanosti a filozofie stretal so svetom
hlbokej kresťanskej mystiky, Orient s latinskou kultúrou, Byzancia s Rímom.

Z Konštantína  sa stal najväčší učenec a mystik svojej doby.

 

Slovenská zem 9.storočie

V 9.storočí za Rastislava sme my Sloveni ( Slováci ) tvorili veľký samostatný národ. My Sloveni sme obývali okrem Slovenska Moravu, juh Poľska, Sever Rakúska ( Nieder a Oberosterreich ), Panóniu ( Maďarsko ) a Sedmohradsko ( väčšina Rumunska ). Susedili sme na juhu so Slovinskom, Chorvátskom, Srbskom a Bulharskom.Viac tu: https://torytroli.webnode.sk/