O farnosti


Farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove na sídlisku III. bola zriadená Arcibiskupským úradom v Košiciach, ktorého sídelným arcibiskupom a metropolitom je Mons. Alojz Tkáč.

Základný kameň farského kostola a farského úradu požehnal 22.apríla 1990 pápež Ján Pavol II. v Bratislave pri svojej prvej návšteve Slovenska. Farský kostol požehnal 30.apríla 1994 Mons. Alojz Tkáč, košický biskup.
Kráľovná pokoja

Farnosť bola zriadená dekrétom arcibiskupského úradu 1.júla 1995 odkedy nadobudla právnu subjektivitu. Jej štatutárnym predstaviteľom bol vtedajší farár ThDr. Stanislav Stolárik PhD. Dňa 1.júla 1995 Štatistickým úradom Slovenskej republiky, farnosť Kráľovnej pokoja nadobudla IČO ako cirkevná organizácia.

Farský kostol konsekroval 8.augusta 1999 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.

Farský erb požehnal 28. augusta 2005 Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup, ktorý predtým spravoval túto farnosť ako farár od roku 1995 do roku 2001.