Birmovanci


DÁTUM UDEĽOVANIA SVIATOSTI BIRMOVANIA v roku 2024 bude v sobotu 1. júna o 9.00 hodine
        Prihláška na birmovku v našej farnosti 2023 / 2024
Vyber si birmovné meno = meno svojho sv. patróna: ZOZNAM SVÄTÝCH PODĽA ABECEDY 
OTÁZKY
pre birmovancov: + + + 1. VIERA + + + 2. DESATORO  + + + 3. SVIATOSTI

            Témy, ktoré zazneli na online - kurze ALFA
                  1. Kto je Ježiš? 
                  2. Prečo Ježiš zomrel? 
                  3. Ako si môžem byť istý svojou vierou?
                  4. Prečo a ako sa modliť? 
                  5. Ako čítať Bibliu?  
                  6. Ako nás Boh vedie?
                  7. Ako odolať zlému? 
                  8. Uzdravuje Boh aj dnes? 
                  9. A čo Cirkev? 
               10. ALFA deň - Kto je Duch Svätý? 
               11. ALFA deň - Čo robí Duch Svätý?

          Materiál na štúdium: KATECHIZ_MUS - 

VIDEO KATECHIZMUS - Čo je sviatosť birmovania - Kto je Duch Svätý - Biblia resp. Sväté písmo - Časti Biblie - Vysvetlenie zázrakov
Čo je viera - Čo je viera v Boha - Kto je Boh - Prečo sa Boh zjavil - Najsv. TrojicaDesatoro - Kto je Ježiš - Kto je Ježiš 2 - Ježiš je inýJežiš nás zachránil - Čo je sv. omša - Časti sv. omše - Čo je modlitba - Postoj pri modlitbe - Otče náš - Buď svätý - Čo je Cirkev - Prečo existuje Cirkev - Hierarchia v Cirkvi - Sviatosť zmierenia - Čo je zlo - Prvý hriech - Čo je hriech - Čo je milosť - Prijatie milosti - Sedem sviatostí - Čo budeme robiť v nebi - Kto je Panna Mária - Čo je očistec - Čo je peklo - Čo bude na konci nášho života - Prečo uctievame svätých - Kritika Cirkvi - Čo je sex - Cirkev o sexualite - Sviatosť manželstva - Kto je človek -
Ateizmus 1 - Ateizmus 2