Fotogaléria


FOTO - 30.05.2020 Birmovka

FOTO - 13.05.2020 Požehnanie sochy P. Márie v záhrade 

FOTO - 23.10.2020 Výlet seniorov - Rzesow PL

FOTO - 12.10.2019 Púť na horu Butkov - Skalné Sanktuárium

FOTO - 08.08.2019 Výročie posviacky kostola KP

FOTO - 10.06.2019 Púť seniorov / severná Morava

FOTO - 08.06.2019 Birmovka

FOTO - 25.05.2019 MIKE 2019 stretnutie miništrantov

FOTO - 12.01.2019 Rozdávatelia a spol. - Lysá stráž

FOTO - 19.09.2018 Seniori - Poľsko / Tylicz a Muszyna

FOTO - 10.06.2018 Birmovka

FOTO - 28.05.2018 Putovanie seniorov

FOTO - 19.5.2018 MIKE stretnutie miništrantov

FOTO - 27.01.2018 Farský ples

FOTO - 16.12.2017 Vianočné medovníky

FOTO - 26.12.2017 Jasličková a Zbor Demetrius

FOTO - 13.12.2017 MŠ KP vianočný program detí

FOTO - 06.12.2017 Mikuláš

FOTO - 04.12.2017 Seniori - Bowlingový turnaj

FOTO - 28.10.2017 Pingpongový turnaj

FOTO - 25.09.2017 Seniori - Južná Morava

FOTO - 28.05.2017 Birmovka

FOTO - 05.06.2017 Seniori - Praha a Kutná hora

FOTO - 20.05.2017 MIKE stretnutie miništrantov diecézy

FOTO - 19.05.2017 CMŠ týždeň ľudových tradícií

FOTO - 21.03.2017 Biblická olympiáda

FOTO - 04.03.2017 Matka všetkých národov

FOTO - 26.02.2017 Biblický karneval pre deti

FOTO - 18.02.2017 Farský ples

FOTO - 02.01.2017 Futbalový turnaj

FOTO - 27.12.2016 Pingpongový turnaj - Kapiho memorial

FOTO - 25.12.2016 Jasličková pobožnosť

FOTO - 11.12.2016 Dobrá novina - Vyslanie koledníkov

FOTO - 07.12.2016 Mikuláš

FOTO - 05.12.2016 Bowling - turnaj

FOTO - 20.10.2016 seniori v Ružencovej záhrade - Poľsko

FOTO - 10.10.2016 púť seniorov - kláštor v Jasove

FOTO - 12.09.2016 púť seniorov - Pečovská Nová Ves a Ľutina

FOTO - 04.09.2016 Futbal - miništranti KP