Farské oznamy a aktuality

Registrácia SDM 2023 Lisabon

Informácie pre záujemcov - pútnikov na Svetové dni mládeže + Registrácia

Plagát pripravený Konferenciou biskupov Slovenska – SDM 2023 Lisabon (KBS)

Plagát nášho Arcidiecézneho centra pre mladých – SDM 2023 Lisabon (ACM) dve ponuky.

Zaregistrovať sa je možné vyplnením centrálneho celoslovenského registračného formulára na www.svetovednimladeze.sk Nachádzajú sa tam všetky potrebné informácie ohľadom SDM. Kto bude chcieť ísť v rámci mládeže našej Košickej arcidiecézy, prihlási sa za spoločenstvo Košická arcidiecéza v samotnom prihlasovacom formulári a zároveň aj zaplatí potrebnú sumu na uvedený účet ABÚ - ACM. Z KBS nám potom pošlú do ACM zoznam tých, ktorí sa prihlásili a budeme ich potom kontaktovať a informovať ohľadom organizačných pokynov týkajúcich sa samotnej cesty na SDM do Lisabonu.

Ján Kulan, moderátor ACM

vložené: 11.02.2023

Prílohy k oznamu
sdm_23 [ názov: sdm_23, formát: JPG veľkosť: 26,57KB ]