Farské oznamy a aktuality

Víkendová oáza pre bezdetné páry

Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von.

Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúseností, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych.

Účastníkom sa prihovoria hostia v troch blokoch:
Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.
Gabriel a Anna Brezovi: Ničitelia lásky a krízy v manželstve.
manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia (svedectvo)

Popri týchto prezentáciách nebude chýbať ani priestor na diskusiu, duchovná služba, dobrý film, ponuka osobnej konzultácie, možnosť ľahkej turistiky.

Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 23. (večer) do 25. októbra 2020 (obed).

Cena pre manželský pár za pobyt a stravu je 130 €. (Možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz).

Registrovať sa možno prostredníctvom formulára TU.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás: vikend.manzelia@gmail.com

vložené: 16.09.2020

Prílohy k oznamu
Bezdetní_2020 [ názov: Bezdetní_2020, formát: JPG veľkosť: 92,38KB ]
bezdetní_2 [ názov: bezdetní_2, formát: JPG veľkosť: 457,47KB ]
PDF Príloha: bezdetní PDF [ názov: bezdetní PDF, formát: PDF veľkosť: 149,36KB ]