Eucharistia

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obety Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

Eucharistiu má človek prijať aspoň raz do roka.

Kto môže prijať eucharistiu

Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu – sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, teda musí jej predchádzať sviatosť pokánia – svätá spoveď, človek musí svoje hriechy oľutovať.

Účinky prijímania sviatosti eucharistie

  1. Zjednotenie s Kristom
  2. Rozmnoženie milosti
  3. Sväté prijímanie nás chráni pred smrteľnými hriechmi
  4. Odpustenie všedných hriechov
  5. Spoločenstvo s bratmi a sestrami – pokoj medzi ľuďmi – zjednocovanie Cirkvi
  6. Kristus povedal: “Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život.”

Bezprostredná príprava na slávenie a prijímanie Eucharistie sa robí dvojfázovo: ako školská katechéza na základných školách a ako farská katechéza, ktorá sa koná v rámci stredajších sv. omší so žiakmi o 17.00 hod.

Žiaci, ktorí sa nedostali na prvé sv. prijímanie v 3. ročníku ZŠ a chodia na náboženstvo v škole nech sa obrátia na svojich katechétov, ktorí im dajú ďalšie informácie.

Pre pokrstených žiakov stredných škôl, študentov, pracujúcich, organizujeme prípravu na Eucharistiu samostatne – ako farskú katechézu, ktorá trvá rok. Treba sa prihlásiť vo farskej kancelárii.

Po tejto príprave na Eucharistiu obvykle sa záujemci hlásia aj na ročnú prípravu na sviatosť birmovania.

—————————————————

Sv. omša v latinskom jazyku – ORDINARIUM MISSAE

FARSKÁ KANCELÁRIA

 

PONDELOK 15:30 - 17:00
UTOROK 15:30 - 17:00 
STREDA  10:30 - 12:00 
ŠTVRTOK  15:30 - 17:00 
PIATOK 15:30 - 17:00

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI

mobil: 0902 246 186

(iba zaopatrovanie v nemocnici)

MINI VÝVESKA

2020 RBS nove

Správy z TKKBS
Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad

Námestie Kráľovnej pokoja 1

080 07 Prešov

  kancelaria@kralovnapokoja.sk

  +421 51 771 83 97 

SLSP účet farnosti  

SK29 0900 0000 0000 9629 4970

Štatistika
734891
DnesDnes15
VčeraVčera342
Tento týždeňTento týždeň751
Tento mesiacTento mesiac751
SpoluSpolu734891

Free Joomla! template by Age Themes