01. Azъ

Az

Prvé písmeno, ktoré napíšeme je „A“, má tvar kríža.

Je pozoruhodné, že všetky staroveké alfabetické systémy končia písmenom, ktoré má približne tvar kríža – počnúc hieroglyfmi, cez fenickú abecedu až po starú grécku s výnimkou hebrejskej. Iné abecedy krížom končia, hlaholika krížom začína. V hlaholike je kríž umiestnený ako počiatočne písmeno „A“ so svojím abecedoslovným významom „Az“, čo v staroslovenčine znamenalo osobné zámeno ja.

Mnich Chrabr píše, že: „A – az je prvým písmenom a od Boha darovaným rodu slovenskému na otvorenie úst...“.

Prvým písmenom Hlaholiky je kríž. Tu kríž symbolicky i doslova uzatvára jednu epochu ľudstva, aby otvoril novú. V prvej slovanskej abecede je to obrazné proroctvo, že Slovanom otvára brány do kultúrnych dejín sveta kresťanstvo. Osobitne to platí o Slovensku, lebo od príchodu sv. Cyrila a Metoda sa Slovensko stalo ohniskom kresťanstva pre všetky slovanské národy, ktoré sa tým historicky zviditeľnili.

Od tých čias sa cyrilo-metodský dvojkríž stal symbolom Slovákov. Ako jeden z mála štátov na svete máme vo svojom znaku tak výrazný symbol kresťanstva, ba sme jediným národom, ktorý má v znaku dvojkríž.

Free Joomla! template by Age Themes